** هیأت تکواندو بهارستان **

* به وبلاگ هیأت تکواندو شهر بهارستان اصفهان خوش آمدید.*

** هیأت تکواندو بهارستان **

* به وبلاگ هیأت تکواندو شهر بهارستان اصفهان خوش آمدید.*

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

باسلام خدمت مربیان و تکواندوکاران محترم؛

بدینوسیله کادر هیأت تکواندو شهر بهارستان را حضورتان معرفی مینماییم، امید که با اتکال به خداوند و شایسته باشیم خدمات ارزنده تقدیم جامعه تکواندو  شهر بهارستان ارائه نماییم.مسئول هیأت تکواندو شهر بهارستان: استاد بهزاد عزیزالهی

نائب رئیس هیأت تکواندو شهر بهارستان:استاد سیده فاطمه موسوی

دبیر هیأت تکواندو شهر بهارستان: استاد محسن سرلک

مسئول کمیته داوران هیأت تکواندو شهر بهارستان:استاد داود صانعی

مسئول برگزاری مسابقات آقایان هیأت تکواندو شهر بهارستان:استاد محسن سرلک

مسئول برگزاری مسابقات بانوان هیأت تکواندو شهر بهارستان:استاد مرضیه خاندایی

مسئول کمیته روابط عمومی هیأت تکواندو شهر بهارستان: آقای ایثار زیدی